Enesetõhusus õpilaste kaasamisel: 0

Raskused eesmärgile suunatult tegutsemises: 0 Väikseim ehk parim skoor on 7 ja suurim 35.

Emotsionaalsete reaktsioonide mitteaktsepteerimine: 0 Väikseim ehk parim skoor on 4 ja suurim 20.

keskmine score Enesetõhusus õpilaste kaasamisel: 0

kokku score Enesetõhusus õpilaste kaasamisel: 0

teine küsitlus kokku score Enesetõhusus õpilaste kaasamisel: 0

keskmine score 1864198311: 0

1864198311 0

1039189670 0

1864198311 kokku kõik küsimused: 20712

1039189670 kokku kõik küsimused: 0

1039189670 grupp1 score : 0

1039189670 g2 score : 0

1039189670 grupp3 score : 0