Võta ühendust

Elin Ots

Ei saa ju kuulata ja märgata teisi, kui puudub oskus kuulata ennast. Õppides iseennnast tundma ja kuulama, tajuma seejuures ümbritsevat ja ennast selles – see on oskus, mida vajab nii väike kui suur.

Kogemus ja tegevused

Teadveloleku väljaõpe: 

MBSR originaalprogrammi rahvusvaheliselt sertifitseeritud väljaõpe, 6 kuud (L. Pennanen), 2020-2021
MBSR originaalkursuse tuum, 2 päeva (L. Pennanen), 2020
Teadvelolek ehk mindfulness: Kuidas luua toetavaid suhteid perekonna sees? (E. Gold, UK), 2017
Laste ärksameelsuse (mindfulness) arendamine (dr N. Sheinman, Iisrael), 2016
Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise kursuse koolitaja väljaõpe, 2016
Vaikuseminutite teadveloleku kursus, 8 nädalat  (H. Väljaste) 2016
8-nädalane teadveloleku kogemuslik kursus: Vaikuseminutite süvakursuse juhendajate koolitus (2016)

Koolitamise kogemus: 

Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise kursused õpetajatele, avatud koolitused alates 2017
Õpetajate, lastevanemate koolitamine heaolu, stressijuhtimise ja laste arenguga seotud teemadel alates 2017 (k.a. töötoad Vaikuseminutid MTÜ konverentsidel, Vaimse tervise messidel)
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusikainstituudis õppejõuna viiinud läbi õppeaine „Kuulamiskasvatus muusikatunnis“ 2006-2010

Motivatsioon:

Vaikuseminutite juurde jõudmine ja nendes kindla ja omase meetodi äratundmine on välja kasvanud pikast pedagoogilisest praktikast nii koolis, lasteaias kui ka kõrgkoolis õpetades.

Minu õpetajategevuse üks telgjooni on olnud kuulamiskasvatus. Kuulamiskasvatuse sotsiaalne tähendus minu jaoks : õppides kuulama teisi, õpitakse kuulama ka ennast teiste seas. Selle protsessi käigus luuakse lõpptulemusena kuuldule tähendus. See kõik kõlas mulle vastu ka Vaikusminutite lihtsates harjutustes kui neid õpilastega praktiseerima hakkasin aastal 2015. Oma teadusmagistri töös uurisin õpilaste kuulamiskogemust lähemalt. Siin artiklis kõnelen kuulamisprotsessist lähtudes hariduse terviklikkusest (alusharidus ja üldharidus) ja  inimese arengu terviklikkusest.

Luues lastele ja enestele koos keskkonna, mis võimaldab meil õppida suhtlema viisil, et elus hakkama saada ja õnnelik olla. Aga, kuidas osata kuulata ja märgata teisi, kui puudub oskus seda teha iseenese puhul. Siin ongi Vaikuseminutid kui suurepärane meetod ja abimees olemas. Nii mulle tundus enne praktiseerima asumist ning peale seda olen veendunud selle tõhususes nii õpilaste kui enese jaoks. Seetõttu pean vajalikuks seda tutvustada ka oma kolleegidele.